Sākums | Domas 

Principi un vērtības

Principi ir dabas likumi, tie ir ārpus mums un pilnībā nosaka mūsu rīcības sekas.

Vērtībām ir iekšējs subjektīvs raksturs. Tās atspoguļo to, kas mums ir vissvarīgākais un vada mūsu darbību.

Principus, tāpat kā sirdsapziņu, ir devis Dievs. Jo labāk ievērojam principus, jo vairāk ieklausāmies sirdsapziņas balsī, jo vairāk varam realizēt savas iespējas.

Ja cienām principus, iegūstam ievērojami lielākus rezultātus. To sauc par efektivitāti. Augsti efektīvam un atbildīgam cilvēkam nepieciešams ieklausīties sirdsapziņas balsī. Tas prasa koncentrāciju un patiesumu. Jo patiesāk uztveram dzīvi, jo pareizāka būs mūsu paradigma – karte, pēc kuras orientējamies dzīvē. Attīstot ieklausīšanos sirdsapziņas balsī rodas vairāk brīvības, vieduma, drošības un enerģijas.

Vērtības ir visiem. Pat noziedznieku kompānijai ir savas vērtības. Vērtības vada cilvēka darbību. Principi nosaka šīs darbības sekas. Tie no mums nav atkarīgi. Tie darbojas neatkarīgi no tā, vai mēs par tiem zinām vai nē, pieņemam vai nē, vai tie mums patīk vai nē, ticam tiem vai nē, pakļaujamies tiem vai nē.

Galvenie neesam mēs, bet principi, tādēļ tos ir vērts zināt un tiem pakļauties. Lepnība mums saka, ka galvenie esam mēs, un, tā kā mūsu vērtības nosaka mūsu rīcību, mēs varam dzīvot tā, kā vēlamies. Diemžēl mūsu rīcības sekas nosaka principi, nevis vērtības. Tādēļ principi ir jāciena.

Principiem ir universāla daba, tie visur darbojas vienādi, visās kultūrās, visās vietās pasaulē. Katra kultūra ietver lielāku vai mazāku to izpratni un pakļaušanos. Principi ir aprakstīti visos svētajos rakstos.

Visiem – vīriešiem un sievietēm – ir vienas un tās pašas problēmas, vienas un tās pašas vajadzības, visi iekšēji atsaucamies uz vieniem un tiem pašiem principiem. Visiem tuvs taisnīguma princips jeb uzstādījums "es uzvaru, tu uzvari". To pašu var teikt par atbildību, mērķi, mērķtiecību, cieņu, sadarbību. Principi ir universāli, taču to pielietošana praksē ir atkarīga no situācijas. Katra kultūra tos interpretē savā, tikai tai piemītošā veidā.

Principus nevar ievērot pilnībā. Jo vairāk cilvēks tos ievēro, jo labāk saprot, cik tāls ir ceļš līdz pilnībai.

Pēc Stīvena R. Koveja


Esi kopā ar Sevi!
© Kārlis Šulcs 2008-2012. Visas tiesības aizsargātas.
Jaunākie labojumi 26.01.2012. Atsauksmes sūtīt autoram