Sākums | Domas 

Sieviete, vīrietis un vienlīdzība

Bija laiks, kad Dievs lidinājās virs ūdens virsmas un nekā cita nebija. Atceraties šo seno teiku? Es ticu, ka atceraties, tādēļ nepārstāstīšu to visu, tikai daļu.

Dievs sāka radīt. Vispirms viņš radīja zemi un augus. Veselu dienu viņš pavadīja radot visus dzīvniekus un putnus. Mums paietu vesela diena, uzskaitot sugas un pasugas. Taču Dievs katram dzīvniekam un putnam iepūta dzīvību. Tam viņš veltīja veselu dienu un, protams, guva milzīgu pieredzi.

Nākamajā dienā Dievs radīja cilvēku. Mēs saprotam, ka cilvēks ir vīrietis. Ja iepriekšējā dienā Dievs radīja milzum daudz dzīvnieku, tad tagad viņš veselu dienu veidoja vienu pašu dzīvu būtni. Nenoliedzami, jaunā radība ir ar kaut ko labāka un ir liekama pakāpi augstāk par dzīvniekiem.

Pagāja vesela diena, Dievam strādājot pie cilvēka. Viņš ieguva milzīgu pieredzi. Nākamajā dienā Dievs ķērās pie sievietes radīšanas, ieliekot šajā radībā iepriekš uzkrātās zināšanas un radušās idejas. Katram ir skaidrs, ka sievietē ir kaut kas vairāk, ka viņa ir liekama pakāpi augstāk par vīrieti.

Man kā vīrietim jāatzīst, ka sievietes ir neizprotami radījumi. Viņu dzīves uztvere un intuitīvā domāšana ir grūti aptverama vīrieša tiešajam un mērķtiecīgajam prātam. Ne velti ir teiciens: „Sievieti nevajag censties saprast, viņu vajag vienīgi mīlēt.” Diemžēl šāda pieeja ne visiem stiprā dzimuma pārstāvjiem ir pa spēkam, tādēļ viņi ir radījuši rēgu – vienlīdzību dzimumu starpā. Kaut kādā veidā sievietes šo rēgaino domu ir pieņēmušas par savu un nu cenšas pacelties līdz vīriešu līmenim – ieņemt vadošus amatus, svīst pie virpas un līdzīgi.

Mūsu zīmējumos ir uzskatāmi parādīts, ka tā saucamā vienlīdzība patiesībā ir sievietes nolaišanās vīrieša līmenī. Vai mēs par to sievietes mīlam? Viennozīmīgi nē! Ne jau tādēļ, ka viņas ielaužas mūsu neaizskaramajā teritorijā, nē, tas ir sīkums. Daiļais dzimums zaudē savu sievišķību. Pietuvojoties vīrieša līmenim, sievietes zaudē to milzīgo pievilkšanas spēku, kas rada mīlestību, ideālas attiecības un harmoniju it visā.

Pagriezt laika ratu atpakaļ mēs nevaram. Mēs esam izveidojuši vidi, kurā vairs nav iespējami senie uzskati – sieviete kopj mājas pavardu un rūpējas par harmoniju ģimenē, savukārt vīrietis dodas pasaulē gādāt materiālo nodrošinājumu un aizsardzību. Tādēļ jo liels izaicinājums mīļajām meitenēm ir atcerēties savas spējas, tās, kuras vīrietim nesaprast. Kļūt sievišķīgām. Jo tieši sievišķība pievelk mīlestību, labas attiecības un rosina vīrieti veikt lielus darbus. Kāds klasiķis ir teicis: „Aiz izcila cilvēka stāv vai nu garīgais skolotājs, vai mīloša sieviete.”

Meitenes, vai vēlaties iecelt savu otro pusīti saulītē?


Esi kopā ar Sevi!
© Kārlis Šulcs 2008-2012. Visas tiesības aizsargātas.
Jaunākie labojumi 19.08.2008. Atsauksmes sūtīt autoram