Sākums | Domas 

Īsts līderis, veiksmīga organizācija, efektīvs darbs

Semināra konspekts

Organizācijas attīstības stadijas

1. Svarīgas fiziskās prasības – ēst, gulēt, aizsargāties. Darbiniekus interesē tikai alga un atpūta. Domā tikai pr sevi.

2. Patstāvības sajūta. Atklājas, ka organizācijā strādā citi. Svarīgas savstarpējās attiecības, taisnīgums. Rodas likumi. Parādās birokrātija.

3. Zināšanas, analīze. Parādās morāle. Vajag principus. Produkta filozofija. Ideja, misija, labums, jēga.

4. Gudrība. Cilvēka dzīves aicinājums. Vai atrodas savā vietā? Ja jā, parādās laime, apmierinājums, miers. Kamēr nerod apmierinājumu, cilvēks maina darba vietas.

5. Filozofiskais līmenis. Lai apmierināti būtu ne tikai kolēģi, priekšniecība, bet pircējs. Augstāka misija. Rūpējas, lai laimīgi būtu apkārtējie.

Veiksmīgas organizācijas raksturlielumi

- Visi darbinieki saprot organizācijas mērķi un uzticīgi tam. Nedrīkst aiz materiālām lietām pazaudēt misiju.

- Līderis. Visi jūt virzību misijas virzienā.

- Līderi ciena. Psiholoģijas likums saka, ka attiecības sākumā ir labas, vēlāk tām ir tieksme pasliktināties. Nedrīkst tam padoties. Draudzīgums – kad attieksme ir nemainīgi laba, neskatoties uz problēmām.

Kādēļ rodas neapmierinātība?

- Šķiet, ka visiem jārīkojas bez kļūdām. Tā ir bērnu slimība, kolektīvs tapšanas gaitā iziet visas šīs slimības. Fakts ir tāds, ka 25% eksperimentu beidzas ar gaidīto rezultātu. Dzīve, vadīšana ir viens liels eksperiments, būs vismaz 75% kļūdu. Jāspēj riskēt. Ja līderis rīkojas 25% pareizi, viņš ir ideāls.

- Jebkuru rīcību cilvēki uztver 3 veidos (sabiedrība dalās 3 daļās): 1. par maz, 2. par daudz, 3. vajadzēja darīt pavisam savādāk. Tā ir dzīvnieciska reakcija, nevajag tai ļauties, vajag kontrolēt savu reakciju, būt augstākam par instinktiem. Dzīvnieks: kairinājums – reakcija. Cilvēks: kairinājums – padomāšana – reakcija. Nevajag vienmēr tūlīt reaģēt, būs mierīgāka dzīve. Ja cilvēks nereaģē tai pašā dienā, bet nākamajā, 75% konfliktu vienkārši aizmirstas. 3 dienas – 85%. Rīts gudrāks par vakaru.

Ja no vadītāja pieprasa, viņš izdara spiedienu. Ja par vadītāju rūpējas, viņš rūpējas par padotajiem.

Veiksmīga kolektīva īpašības

Veiksmīga kolektīva darbinieki strādā kopēju panākumu dēļ, nevis savu panākumu dēļ. To sauc par sinerģiju, kad rezultāts palielinās daudz reižu. Katra ar savu mērķi – 1+1= pat divi nesanāk. Sākas cīņa, klačas. Vienota uzvara – 1+1=100 un vairāk. Ziedo pat savu izdevīgumu kopējam mērķim. Misija – dzīvot citiem – cilvēka dzīves jēga. Ja risina citu problēmas, savējās pazūd, atrisinās pašas no sevis. Ja cilvēks pats risina savas problēmas, tās padziļinās.

Veiksmīga kolektīva locekļi rūpējas un atbalsta viens par otru, par ikviena labklājību. Mūsdienu egoisms rada skaudību, tā liek cīnīties ar kolēģiem par savu vietu pie siles, nesaprot, ka pašu laime atkarīga no citu laimes.

Veiksmīga kolektīva locekļiem patīk strādāt kopā. Tas nozīmē, ka jautājumus risina savā starpā, nevis ar augstākās priekšniecības starpniecību. Vienotība.

Kolektīva veidošanās stadijas

1. Formēšanās. Kolektīvs rodas, kad cilvēki apvienojas risināt kādu problēmu. Sākumā savā starpā nav pazīstami. Nezina, vai vispār spēs strādāt kopā, tādēļ jūt nedrošību. Attiecību noskaidrošanai vajag laiku. Līderis tādēļ nosaka, kurš ko darīs, sadala resursus, uzstāda sākotnējos noteikumus. Visi ir uzmanīgi attiecībās ar citiem, uzsvērta pieklājība. Stīvums. Nav gatavi uzņemties atbildību, tādēļ gaida, kad līderis visu izdarīs, norādīs. Faktiski nav spējīgi strādāt. Visa enerģija izlietojas attiecību nodibināšanai. Līderis paātrina iepazīšanos ar kopējiem pasākumiem. Jo ātrāk iepazīstas, jo ātrāk sākas efektīvs darbs. Līderis visu laiku atgādina par kopējo mērķi. To vajag pieņemt un izprast. Lai katrs aizdomājas, pieņem, uzskata par savu. Rezultātā līderis panāk, ka kolektīvam rodas sava misija. Tā ir uzrakstīta uz transparenta. Katrs to izprot ar sirdi. Kaut vai misija izveidot misiju. Ja neizdodas, jāmaina misija vai kolektīvs. Bez misijas nebūs efektivitātes. Līderis deleģē darbus, sadala lomas, lai netraucētu augt. Ja to nedara, kolektīvs kļūst atkarīgs no līdera, neparādās radošums, sinerģija.

2. Vētra. Kolektīva locekļi kļūst atkarīgi viens no otra, nevis no līdera. Nāk ārā aizkaitinājums, sapīkums. Viens otru pazīst, nebaidās viens no otra, saprot viens otru, saprot misiju, sāk piedalīties un sāk izteikt pārējiem savu neapmierinātību. Sākas konflikti. Šī ir konceptuāla stadija. Ja kolektīvs to pārdzīvo, tas kļūst stiprs uz visiem laikiem. Ja iestrēgst, nekļūst efektīvs. Vētras laikā negatīvās emocijas izpaužas kuluāros. Tieši nesaka. Agresija, mājieni, apvainojumi, burkšķēšana, sarkasms, aizvainojoši joki. Netieši. Neatbild par saviem vārdiem. Intrigas, grupēšanās. Jāsaprot, ka tas notiek, nedrīkst uz to pievērt acis. Ja priekšnieks nespēj deleģēt un ieinteresēts valdīt (tirāns), viņam ir izdevīgi uzturēt vētru. Tas saucas – skaldi un valdi. Līdera iezīme – viņš izmanto varu, lai rūpētos par saviem padotajiem. Risinājums – līderis ļauj cilvēkiem izteikties. Pieklājīgi. Grupai kopā jāsāk meklēt pozitīvi risinājumi. Kopā izrunājas. Rezultātā rodas jauni noteikumi savstarpējām attiecībām. Katrs iemācās klausīt un cienīt ikvienu, koriģēt. Enerģija, kas sākumā bija vērsta, lai iznīcinātu pārējos, tagad strādā misijas labā. Pārstāj baidīties, turēt aizdomās. Gūst baudu strādājot kopā. Līdera loma mazinās. Par līderi var kļūt katrs, katrs var un spēj uzņemties atbildību. Atbalsta viens otru. Katrs panākums tiek ievērots, neveiksmes atklāti apspriež – veiksmīga kolektīva pazīme. Risinājumu izprot visi, ne tikai līderis. Neveiksmi uztver kā kopēju, kopā risina. Nebaidās risināt, atbildēt, rodas sadarbība.

3. Sadarbība.

------------------------

Ja parādās jauns darbinieks, kolektīvs ātri iziet visas stadijas par jaunu. Jaunais sākumā nesaprot misiju, izrāda neapmierinātību, tad sāk sadarboties.

20% organizācijas panākumu atkarīgi no menedžmenta formas, 80% no attiecībām kolektīvā.

Kādēļ darbinieki atstāj organizāciju?

9% atrod kaut ko lētāku, labāku

14% nepatīk prece, neprot, negrib ar to strādāt

75% jūt, ka viņus nenovērtē.

Cilvēks jūtas laimīgs darbā, kur viņu ciena. Ir gatavs paciest daudz ko šīs cieņas dēļ.

6x vairāk spēku vajag, lai piesaistītu jaunu cilvēku kā paturēt esošo. Ja ciena cilvēku, ikviens grib atrasties šādā kolektīvā. Ja ir liela kadru mainība, organizācija mirst. Nekas nenes vairāk ļauna kā bijušais draugs, kas kļuvis par ienaidnieku.

Mutvārdu reklāma. Pozitīvo pastāsta 2-3 cilvēkiem. Negatīvo stāsta 10-15 cilvēkiem. Negatīvais izplatās 10x ātrāk.

Pirmkārt jāstrādā pie cieņas darbinieku starpā.

Kādēļ zūd ticība organizācijai? Zūd ticība vadītājam. Zūd uz mūžu.

Līderis riskē visvairāk. Ikviens skatās uz katru viņa kustību. Milzīga atbildība. Tādēļ padotajiem jārūpējas par savu līderi. Tad viņš nepārdeg. Pārdeg, kad uzņemas atbildību, bet rūpes, cieņa, labvēlība nepalielinās.

Organizācijai jārūpējas par 4 cilvēku kategorijām

1. Skolotāji. Tie, kas rada un izplata zināšanas. Aptuveni 3-5% darbinieku. Viņiem jārada apstākļi, kad var neraizēties par materiālo un nodarboties ar zināšanu radīšanu un izplatīšanu.

2. Bērni. Ja bērni mierīgi, vecāki ir laimīgi. Ko bērnā ieliek līdz 15 g.v., viņš pēc tam atdod atpakaļ, ar procentiem.

3. Sievietes. Ja sievietes laimīgas un mierīgas, sabiedrība ir laimīga un mierīga. Sievietes atbild par morāles līmeni sabiedrībā. Ja par viņām nerūpējas, sākas agresija. Sievietei jāstrādā tur, kur viņai patīk un tik daudz, cik viņai gribas. Ja strādā tur, kur nepatīk un vairāk kā atļauj veselība un nervi, pārvēršas par vīrieti, par kaut ko sliktāku par vīrieti. No sievietes nedrīkst prasīt rezultātu pāri visam.

4. Veci cilvēki. Kā mēs attiecamies pret vecīšiem, tā pret mums attieksies, kad būsim veci. Sabiedrības saprātīguma rādītājs – ja rūpējas par veciem ļaudīm, tātad attīstās. Pretējā gadījumā degradē.

Ja organizācijā rūpējas par cilvēkiem, visi gribēs tajā strādāt, nav svarīgi, ar ko tā nodarbojas.

Personības kults. Jābūt dažādām cieņas formām. Kad ciena tikai augstāko priekšniecību, bet vidējo nē, rodas personības kults. Cienīt vajag visus, īpaši vecākos.

Efektīvs līderis

- Mīl varu, bet cilvēku mīl vairāk. Varu izmanto, lai rūpētos un aizsargātu. Vara bez mīlestības sagrauj, mīlestība bez varas ir sentimentalitāte. Puse mūsdienu hronisko slimību rodas no darba bez mīlestības uz savu ķermeni. Vara ietver pienākumus, bet bez mīlestības pienākumi padara cilvēku kašķīgu. Vara un taisnīgums. Bez mīlestības – cietsirdība. Vara un bagātība. Bez mīlestības bagātība padara cilvēku skaudīgu, nevis dāsnu. Vara bez mīlestības rada tirānu.

- Palīdz citiem justies laimīgiem un aizsargātiem. Nevar rasties laime no viena laimīgā, visiem organizācijas cilvēkiem jābūt laimīgiem, un visiem, kam ir saistība ar organizāciju, jābūt laimīgiem. Lai to panāktu, līderim pašam jābūt laimīgam. Tas ir līdera pienākums. Jāprot iemācīt citiem.

- Jāprot piedot. Nevērtēt pēc savas skalas. Pirms gulētiešanas jāpiedod visiem. Ja aizvainojums paliek pa nakti, tas parādās cilvēka smalkajā ķermenī. Pēc 3 dienām pāriet fiziskajā ķermenī kā slimība. Rodas „melnais saraksts” par aizvainojumu radījušo. Tas pārvēršas par uzskatu, ka cilvēks ir īstenais ienaidnieks. Pareizi ir prasīt piedošanu.

- Apkarot visas fanātiskās darbības kolektīvā.

- Līderim jāsaprot, kas nesīs labumu visiem. Kompetence bez mīlestības – neuzņemas iniciatīvu, nebūs sadarbības.

- Jābūt filozofam, jāmeklē īstenība, mīlestība. Vadītājs bez mīlestības pret padotajiem ir viltīgs krāpnieks.

- Spēks ir īpašībās. Vadība ir nevis darbība, bet būtība. Vārdiem jāsakrīt ar darbiem.

- Morāls līderis. Dievticība. Pretējā gadījumā posts un bēdas.

Fanātisms

- Taisnība dārgāka par attiecībām. Pareizi ir saglabāt attiecības, ar taisnību varēs tikt galā vēlāk. Ja attiecības sarautas, zūd visi varianti izskaidrot taisnību, turklāt attiecības ir ļoti grūti, pat neiespējami atjaunot.

- Alga dārgāka par ģimeni. Ne par kādu naudu neatjaunosi ģimeni, veselību.

- Laime ir darba rezultāts. Pareizi ir būt laimīgam darot darbu. Ja process ir patīkams, ir vienalga, kāds būs rezultāts.

- Citiem palīdzēs tas, kas palīdzēja man. Vajag rekomendēt to, kas cilvēkam der, pat, ja to piedāvā konkurents. Galvenais – palīdzēt. Rodas labas attiecības, cilvēks sāk cienīt. Kas slavē konkurentus, kļūst bagāts. Kas kritizē, grimst. Organizācijā jābūt labiem speciālistiem, tiem 3-5% skolotāju. Ja nav skaidrs, kā palīdzēt, sūta pie viņiem.

- Harmonijas izjaukšana starp darbu un atpūtu. Atpūsties vajag pirms darba, nevis pēc. Tā, lai sagribas iet un darīt. Atpūta pēc darba – reanimācija. Atpūtai jābūt 3 mēneši gadā – ¼ daļa darba laika.

Ja neradīsim fanātisku organizāciju, radīsim spēcīgu, saprātīgu organizāciju.

Nevajag mainīt darba vietu, vajag manīt pieeju darbam.

Kad paši piepildām savus plānus, tie ir maziņi. Lai izdarītu kaut ko lielu, jāapvienojas vairākiem. Ja bail, ka citi visu sabojās, viņus vajag apmācīt.

Līderim jāizveido autonoma sistēma, deleģējot tā, lai panākumi rastos bez paša klātbūtnes.

Apziņas stāvokļi organizācijā

1. Ienaidnieki ir ārpusē. Ja tie beigs traucēt, varēsim attīstīties.

2. Ienaidnieki iekšpusē. Padzīsim to un to un būs panākumi.

3. Normālais stāvoklis – manas īpašības ir mani ienaidnieki. Jāstrādā ar sevi.

1, 2 – neuzveicamas cīņas principā. 3 – īsts līderis.

Likumi labām attiecībām

- Nespēj teikt neko labu par cilvēku – klusē. Klāt neesoša cilvēka reputācija jāsargā, lai ko viņš arī nebūtu izdarījis. Cilvēki atceras dusmīgus vārdus. Katrs cilvēks ir nenoslīpēts dimants. Jā, vēl nav labi noslīpēts, bet dimants!

- Nevari palīdzēt, vismaz netraucē.

- Katru reizi tiekoties, jāizdara kaut kas labs. Jāizmanto katra iespēja uzlabot attiecības. Sīkumi ir ļoti svarīgi. Vismaz smaids.

- Vienmēr izpildi solījumus.

- Nedrīkst domāt, ka drauga pienākums ir tev piedot.

- Attiecības nedrīkst kļūt familiāras. Cieņas pilnas, tuvas, draudzīgas, bet ne familiāras.

- Attaisno gaidas. Izdari to, kas nav tieši paprasīts, bet ko sagaida. Neizskatīties labākam, citādi gaidas būs lielākas, nespēsi izpildīt. Cilvēks ir pievilcīgs, ja ir tāds, kāds ir.

- Prasīt piedošanu jebkurā gadījumā. Tikko kāds ir apvainojies, jāprasa, pat, ja viņam nav taisnība.

- Jāiemācās klausīties par sevi. Savas nepilnības var noslēpt tikai no sevis. Ja ieklausās citos, citi vēlēsies uzklausīt.

Katrs konflikts saka priekšā, ka kaut kas nav tā, kā vajag. Ja uztver konfliktu kā iespēju attīstīties, konflikti izzūd.

Kam taisnība, kas vainīgs – to nevar līdz galam izsvērt. Pats sev reti var atbildēt uz jautājumu kādēļ, kur nu vēl spriest par citu cilvēku rīcību. Tur vajag īpašas rakstura iezīmes.


Esi kopā ar Sevi!
© Kārlis Šulcs 2008-2012. Visas tiesības aizsargātas.
Jaunākie labojumi 16.02.2009. Atsauksmes sūtīt autoram