Sākums | Domas 

Pienākuma jēga

Pienākums ir formalitāte, kas paredzēta rakstura īpašību attīstīšanai.

Katrs pienākums sevī ietver savas nepieciešamības izbeigšanos. Mācību mērķis ir pabeigt mācības. Ģimenes dzīves mērķis ir sasniegt spēju atteikties no dzīves baudām. Vīrs nedrīkst kļūt par vecu marazmātiķi, kas skrien pakaļ jaunām meitenēm, tieši otrādi, viņam jāiziet no iekāres varas un jākļūst viedam. Tam tiek doti veseli 50 gadi, jo tas nav viegli. Darba mērķis ir saprast, ka jāizpilda sava misija. Cilvēks pelna naudu, kamēr saprot, ka tas nav galvenais, ka jāiemācās darboties nesavtīgi. Savtīga darba mērķis ir iemācīt nesavtīgu darbu.

Koncentrācija tikai uz metodi ir kļūda, jo aizmirst par mērķi. Koncentrējas uz ģimeni un aizmirst par ģimenes mērķi. Koncentrējas uz darbu un aizmirst par tā mērķi. Tādēļ par mērķi nekad nedrīkst aizmirst, to vienmēr vajag atcerēties. Tas ir cilvēka galvenais pienākums – ievērot visus ierobežojumus ar nolūku tos aizvākt.

Visas pieejamās metodes ir labas mērķa sasniegšanai. Galvenais – atcerēties mērķi. Savas metodes slavēšana ir mūsdienu problēma. Metode bez mērķa zaudē jēgu, pat, ja tās izpildē sasniedz pilnību.

Cilvēks, kas redz mērķi, neuztraucas par atšķirībām. Ir dažādas somas, bet visām viens mērķis – pārnēsāt lietas. Ir dažādas mājas, bet visām viens mērķis – pasargāt no dabas stihijām. Ja cilvēks uztraucas par atšķirībām, ir skaidrs, ka viņš neredz mērķi.

Balanss ir tad, kad prātā ir skaidrs mērķis un metode. Ja cilvēks prasa par metodi, līdzsvaram jāparunā par mērķi. Ja vaicā par mērķi, līdzsvaram jāpiemin metode. Tas palīdz pēc būtības.

Raksta sagatavošanai izmantotas V. Ruzova lekcijas.


Esi kopā ar Sevi!
© Kārlis Šulcs 2008-2012. Visas tiesības aizsargātas.
Jaunākie labojumi 09.11.2011. Atsauksmes sūtīt autoram