Sākums | Domas 

Zivs

Gan personīgajā dzīvē, gan darbā, gan dažādos biznesa mērogos ir svarīga komunikācija ar cilvēkiem. Ir izdomāti daudzi modeļi, kā to darīt, un viens saucas "zivs".

Svarīgākā zivs daļa ir asaka, kas satur kopā visas zivs daļas un neļauj tām sajukt nesaprotamā kaudzē. Asaka ir stingri fiksēta, tās daļas nepārvietojas un nemainās vietām. Tieši tāpat kā komunikācija ar apkārtējiem. Ja tikšanās ir ieplānota, tai jānotiek vispirmām kārtām, jo otrs cilvēks ir zināmā mērā no mums atkarīgs. Izlaist tikšanos, pārcelt to vai atteikt īsi pirms tās – tas ir rupjš zivs pārkāpums – ja izņem vienu mugurkaula skriemeli, asaka vairs neturas kopā.

Gaļa, kas turas pie asakas, ir mūsu pašu darbi. Mēs varam tos darīt un varam nedarīt, un varam darīt citā laikā, nekā sākumā gribējām. Neviens no šiem darbiem nav atkarīgs.

Zivs sākas ar galvu un beidzas ar asti. Tāpat jebkurš laika periods (diena, nedēļa, mēnesis, gads) sākas ar plānošanu un beidzas ar rezultātu izvērtēšanu.

Zivs bez mugurkaula ir kaitīga – tai nevar uzticēties. Tas ir viens vienīgs egoisms. Asaka – komunikācija ar apkārtējiem – mūsu egoismu ieliek pieņemamos rāmjos un mēs varam samērā veiksmīgi dzīvot.


Esi kopā ar Sevi!
© Kārlis Šulcs 2008-2012. Visas tiesības aizsargātas.
Jaunākie labojumi 08.12.2009. Atsauksmes sūtīt autoram