Sākums | Domas 

Panākumu princips

Panākumi atnāk pateicoties 3 faktoriem: koncentrēšanās uz mērķi, pietiekams daudzums pūļu, likteņa pieņemšana. Ja visi trīs ņemti vērā, panākumi ir. Ja panākumu nav, kāds no šiem trim ir ignorēts.

Koncentrēšanos uz mērķi reizēm sauc par askēzi, kas atnes labumu, ja kvalitatīvi izpilda savu pienākumu.

Pietiekama daudzuma pūļu pielikšana prasa pašuzupurēšanos, kas sastāv no prasmes atteikties no savām vēlmēm cita cilvēka labā.

Citiem vārdiem – lai sasniegtu panākumus, jākoncentrējas uz savu mērķi, un mērķim jāsastāv no rūpēm par apkārtējiem. Pilnīga koncentrēšanās uz mērķi, un mērķis nav vērsts uz pašu, bet uz citiem. Tad būs panākumi. Vienmēr. Tas ir vispārējs princips un tas strādā.

Raksta sagatavošanai izmantotas V. Ruzova lekcijas.

Esi kopā ar Sevi!
© Kārlis Šulcs 2008-2012. Visas tiesības aizsargātas.
Jaunākie labojumi 01.02.2012. Atsauksmes sūtīt autoram