Sākums | Domas 

Ietekme

Ir četru veidu attiecības jeb ietekmes veidi: bailes, samaksa, cieņa un mīlestība.

Pirmais ietekmes veids balstās uz bailēm. Tā ir piespiešana - atrod, no kā cilvēks baidās, un to izmanto. Ja cilvēks baidās palikt bez naidas, to ierauga viņa acīs un saka: "Naudas nebūs!" Tā ir ļoti efektīva ietekmēšanas metode. Tai ir sava vieta, bet tā nedrīkst būt galvenā, jo citādi attiecībās ir vienas vienīgas bailes, kas pamazām izspiež mīlestību.

Pastāvīgas bailes rada apmānu, viltību un divkosību. Pēc tam rodas naids un vēlme atriebties pie pirmās izdevības.

Cilvēku ar motivēt ar bailēm un viņš labi strādās. Taču viņš strādās ar bailēm, nevis sirdsapziņas dēļ. Tā ir pati zemākā motivācija. No bailēm cilvēks strādā tikai tik, cik no viņa prasa, ne sekundi vairāk. Kad nav baiļu, sirdsapziņas dēļ clvēks ar strādāt naktīm un visu mūžu, taču baiļu dēļ viņš tā nekad nedarīs. Tādēļ motivācija ar bailēm ir neefektīva, ja paskatās dziļāk.

Grūti ir ne tikai tam, kas baidās, bet arī tam, kurš biedē. Visi nogurst, krīt depresijā. Biedēt nav viegli. Un agri vai vēlu visa sistēma pārstāj darboties. Baiļu motivācijas galarezultāts ir sabrukums.

Otrs ietekmes veids ir izdevīgums jeb samaksa. Tā ir piekukuļošana, un tajā ir paslēpta doma, ka mīlestību var nopirkt. Cilvēkam dod prēmiju, lai viņš labi un laicīgi izdarītu uzdoto darbu.

Samaksa ir smalkāks ietekmes veids par bailēm. Nevienu nebiedē, bet gan slavē, dāvina dāvanas, un visi dara to, ko viņiem prasa. Nav noteikti jādod nauda, var apsveikt vārda dienā.

Apdāvinot un slavējot cilvēks nereti neapzinās, ka vēlas ietekmēt. Tā ir ietekme ar taisnīguma palīdzību. Ir pats par sevi saprotams, ka cilvēkam jāatbild ar to pašu, ja viņš ir godīgs. Viņam nav tiesību neizpildīt mazu lūgumu pēc tam, kad ir saņēmis uzslavas un dāvanas. Pretējā gadījumā atskan dabisks izsauciens: "Tā nav godīgi!" Šķiet, ka ar godīguma palīdzību ir augstsirdīgi ietekmēt.

Atbildes gaidīšana savām uzslavām ir skaudības izpausme, tātad normālas attiecības izveidot neizdodas. Tā nebūs sadarbība, tā būs pielīšana. Visi centīsies pielīst tam, kam ir resursi.

Galarezultāts šādai ietekmes metodei ir tāds pats, kā piermajā gadījumā. Tikko cilvēks nesaņem atbildi, viņš pamet kolektīvu un meklē citu ietekmējamo.

Trešā ietekmes metode ir savstarpēja cieņa un pateicība. Šis veids ir praktisks un pieņemams, jo nākamais ir ideāls, ko sasniegt nav reāli. Tādēļ cieņai un pateicībai jākļūst par visu attiecību pamatu.

Savstarpēja cieņas un pateicības pilnas attiecības rodas, ja visiem ir kopēji mērķi un tie nav egoistiski. Cilvēks spēj cienīt tikai to, kas veiksmīgi attīsta tās vērtības, kuras cilvēkam pašam ir svarīgas. Tur, kur nesakrīt ideāli, principi un tīrības līmenis, tur nav iespējama cieņa. Tādēļ cilvēkos jāmeklē tas, ko ir iespējams cienīt, un nav jāpievērš uzmanība tam, ko nav iespējams cienīt, tad var izveidoties savstarpējas cieņas pilnas attiecības. Tās ir reāli sasniedzamais attiecību ideāls.

Savstarpējas cieņas pilnas attiecības spēj atturēt cilvēkus no nevēlamām darbībām un pat no netikumiem. Tādēļ tādas attiecības ir ļoti stipras un stabilas.

Savstarpēja cieņa rada entuziasmu. Kad cilvēku ciena, viņš vēlas būt tāds, kā tas, kas viņu ciena.

Šādas attiecības rada stabilitāti un radošumu. Pirmajos divos līmeņos to nebija, viss beidzās ar sabrkumu. Stabilitāte un radošums rada efektivitāti.

Cienīšana notiek trijos līmeņos. 1. Cilvēku ciena par viņa uzvedību. Redz, kā viņš uzvedas, un ciena. 2. Cilvēku ciena par viņa rūpēm. Sajūt, kā rūpējas, un ciena. 3. Ciena cilvēku par to, ko viņš runā. Ja cilvēks ir augstsirdīgs gan uzvedībā, gan rūpēs, gan runā, tad viņš ir pelnījis cieņu. Cieņa nerodas pati no sevis, tās dēļ ir jāpiepūlas. Jāsāk ar 1. līmeni, parādot piemēru, un jāturpina ar nākamajiem līmeņiem. Tikai tādā kārtībā izdosies iegūt cieņu - ar personīgu piemēru, rūpēm par apkārtējiem un pareiziem vārdiem. Tā ir formula, kā radīt sev apkārt ideālu savstarpējas cieņas pilnu atmosfēru. Ja kādā no šiem trim līmeņiem ir aizķeršanās, nebūs spēka ietekmēt.

Ar sevi pārbaudītas zināšanas dod spēku ietekmēt. Bez personīga piemēra cilvēks ir vājš, viņa vārdiem un rūpēm nav ne spēka, ne ietekmes. Tas nav rupjš spēks, tas ir smalks, iekšējs spēks, kas pāriet no cilvēka uz cilvēku attiecību laikā. Visi vēlas sekot spēcīgai presonībai. Un spēks ir personīgs piemērs.

Kad nav šāda iekšēja spēka, tiek izdomātas viltības, kā ietekmēt apkārtējos. Tā radās psiholoģija. Manipulācijas ir zinības vājajiem. Psiholoģijai kā zinātnei nav nekādas vainas, taču patiesa ietekme sākas ar personīgu piemēru.

Ceturtā ietekmes metode ir tīra, nesavtīga mīlestība bez nosacījumiem, kad no apkārtējiem neko negaida, viņus vienkārši mīl. Tas ir augsts līmenis, nav vērts pat mēģināt to imitēt, jo imitācija dod tikai kaunu un vilšanos.

Mīlestība ir tad, kad ir visi priekšnoteikumi attiecību pārtraukšanai, bet attiecības turpinās.

Bailes ir vāja ietekmes metode, samaksa ir mazliet spēcīgāka, mīlestība ir bezgalīgi spēcīga.

Bailes ir neefektīvas, jo ar laiku zaudē spēku. Samaksa vienmēr atstāj rūgtas mieles. Šīs metodes var izmantot, bet nedaudz. Cieņa ir metode, kas ir tuvu mīlestībai. Tādēļ attiecību filozofija ir vienkārša: cilvēki domā par mīlestības pilnām attiecībām kā par ideālu, bet dzīvē rīkojas ar cieņu un ar pateicību. Trešais līmenis ir ne tikai pakāpiens, bet arī instruments ceturtā līmeņa sasniegšanai.

Patiesas attiecības paver neierobežotus plašumus - brīvību, radošumu, cieņu, spēku, ietekmi. Atliek tikai nonākt atbilstošā līmenī.

Raksta sagatavošanai izmantotas V. Ruzova lekcijas.


Esi kopā ar Sevi!
© Kārlis Šulcs 2008-2013. Visas tiesības aizsargātas.
Jaunākie labojumi 19.12.2013. Atsauksmes sūtīt autoram